Stress eller utbrändhet har förmodligen alltid funnits, även om känslan är att det blivit en modern folksjukdom. Oavsett, så drabbas både ungdomar, medelålders och äldre och det är inte könsrelaterat. Men var är stress, hur ska vi hantera det och inte minst kan akupunktur lindra stress?

Stress är en den biologiska och psykologiska reaktionen på olika påfrestningar, det kan vara fysiskt, eller emotionellt, kroppens reaktioner på olika typer av krav. Det är normalt att känna stress inför någon viktig händelse eller prestation, exempelvis en viktig tenta, ett avgörande möte, ett uppträdande, ett besvärligt samtal eller en presentation.

Vad händer med kroppen vid stress?

När vi känner oss stressade på ett negativt sätt, höjs nivån av stresshormoner, och om det fortgår under en längre tid kan det påverka minnesfunktionen. Stress kan även försämra vårt immunförsvar och vi blir känsligare för infektioner. Vidare kan humöret bli labilt, det är inte ovanligt med symtom av depression och ångest, ständiga ont i magen, huvudvärk, värk i kroppen, yrsel, hjärtklappning, sömnsvårigheter, onaturliga svettningar, konstant trötthet och koncentrations-svårigheter.

Om vi inte lyssnar på kroppens signaler eller förklarar bort dem, så sätter kroppen stopp en dag. All energi försvinner ur kroppen, man upplever en trötthet som finns kvar efter vila. Andra symtom är handlingsförlamning, ångest, irrationellt beteende eller en känsla av kaos. Då har stressen har övergått mot utbrändhet.

Vad säger den kinesiska medicinen om stress & utbrändhet?

Enligt kinesiska medicin strömmar Qi eller energi genom meridianer i kroppen, för att hålla oss i balans. När inte Qi kan flöda fritt i kroppen, visar sig symtom. Stress och utbrändhet är resultatet av obalanser i kroppen, såsom brist eller störningar av Qi flödet. Det kan beröra flödet i flera meridianer och resultatet visar sig som nedsatt funktion i våra inre organ.

Leverns meridian har som uppgift att säkra ett fritt flöde av Qi, långvarig stress kan leda till stagnation i leverns Qi flöde med följder som känslomässig instabilitet, suckar i stället för djupandning, svullen eller smärtsam mage, förstoppning eller diarré, dålig aptit eller tröstätande. Hos kvinnor påverkas menstrueringen. Stagnation i leverns Qi leder till energitomhet i delar eller hela kroppen och så småningom drabbas kroppen av utmatning och utbrändhet. För att likna kroppen vid ett hus, så har elementen stängts av men det finns fortfarande värme kvar.

Störningar i leverns QI flöde påverkas även njurarnas Qi flöde. Detta flöde är själva motorn och skapar Qi eller energi som förser hela kroppen, i förlängningen påverkas också magen, hjärtat och mjälten.

Akupunktur är en beprövad behandling mot stress

Den viktigaste behandlingen är att befria leverns Qi flöde, cirkulerar levers och hjärtas Qi, stärker magens, mjältes och njurarnas Qi, för att återställa balansen i kroppen.

Akupunktur är en beprövad behandling mot stress. Bäst resultat ger behandlingen när akupunktur mot stress också kombineras med örtmedicin. Men som ofta krävs också en egen insats av patienten, typiskt sett förändrade kost- och levnadsvanor för ett långsiktigt positivt resultat. I akupunktur placeras tunna engångsnålar på specifika punkter på kroppen för att häva blockeringar och återställa energiflödet. Behandlingen har en avslappnande effekt och stressnivån minskar och sömnkvaliteten förbättras. Örtmedicin som komplement syftar till att öka kroppens motståndskraft mot stress.

Förändringar i kost- och levnadsvanor syftar till en varaktig balans. Utgångspunkten är den Traditionella Kinesiska Medicinen. Denna mångtusenåriga lära härstammar från naturen. Tanken är att naturen lär oss leva efter principen om  Yin och Yang, då uppstår balans och inre harmoni mellan kroppens organ och mellan oss och naturen.
Fysiks aktivitet är som alltid positivt när det utövas utan överdrift. Aktiviteter som Qigong, Tai Chi och yoga har dessutom fördelen bidrar till ökad mental klarhet förutom ett fysiskt välmående.

Till sist, lyssna på kroppen, tänk balans och låt återhämtning ta tid.