Akupunktören Sophie Zhang Rothmyr på Jadepoints akupunktur Göteborg

Jadepoints akupunktur och örtmedicin

Du är mycket välkommen till Jadepoints akupunktur en klinik i Göteborg för Kinesisk Medicin. Här behandlas akuta och kroniska sjukdomstillstånd med akupunktur och örtmedicin.

Traditionell Kinesisk MedicinKinesisk örtmedicin

Exempel på sjukdomstillstånd och symptom som vi kan behandla med akupunktur i Göteborg:

 • Allergier, astma, bronkit, eksem och bihåleinflammation
 • Depression, nedstämdhet och andra besvär
 • Infertilitetsbehandling för kvinnor och män
 • Matsmältningsbesvär, magkatarr, diarré och förstoppning
 • Menstruationsrubbning, PMS, urinvägsinfektion och övergångsbesvär
 • Migrän och spänningshuvudvärk
 • Rygg- och nackbesvär, knäskador, hälsporre, tennisarmbåge, ischias och frozen shoulder
 • Rynkbehandling och ansiktsföryngring
 • Stressrelaterade symtom och besvär
 • Sviter efter stroke, ansiktsförlamning och trigeminus neuralgi
 • Trötthet, sömnlöshet, lågt immunförsvar
 • Ögonbesvär, ögonförkalkning och andra degenerativa ögonsjukdomar
 • Övervikt, rök- och alkoholavvänjning

Syftet med akupunktur är att stimulera flödet av Qi genom meridianerna. När Qi flödar fritt i kroppen mår man bra och Yin och Yang är i balans. Sjukdom och ohälsa uppstå genom obalans i kroppen. Detta är den traditionella bilden inom kinesisk medicin. Den västerländsk skolmedicin förklarar exempelvis akupunkturens smärtstillande och lugnande effekter med att vid nålstick utsöndrar kroppen opioder och blockerar smärtimpulser till det centrala nervsystemet.

Man kan använda akupunktur enligt TCM för att behandla en rad tillstånd och hälsoproblem. Traditionellt är rollen att bevara balans i kroppen och undvika sjukdom, eller på svenska – att ge förebyggande och friskvårdande behandlingar.

Det finns en stor mängd forskning om akupunkturens effekter på Svenska Akupunkturförbundets hemsida presenteras ett urval, https://akupunkturforbundet.se

Individanpassad akupunktur i Göteborg

När du går till en akupunktör får du vanligen huvudsakligen en behandling som utförs med tunna sterila nålar, ibland kan det kombineras med örtmedicin eller andra behandlingar. Varje patient och problem behandlas individuellt. För exempelvis huvudvärk är det viktigt att lokalisera var smärtan uppkommer och eventuellt andra sjukdomstecken. Andra faktorer som påverkar behandlingsvalet är patientens ålder, konstitution, kön, livsförhållanden. Målet är att identifiera orsaken till obalansen och återställa den och därmed komma åt symtomen. Inte i första hand att bara behandla själva symtomen och därmed behålla ett latent hot mot hälsan utan att undanröja detta.

Akupunktur som en behandlingsform

I Sverige mer än i andra länder som exempelvis Tyskland finns en ålderdomlig motsättning mellan skolmedicin och akupunktur som en alternativa behandlingsform. I Kina finns inte denna motsättning utan patienter behandlas beroende på sjukdom enligt skolmedicin eller alternativmedicin eller med båda formerna.

Medlemskapet i Svensk Akupunkturförbudet garanterar att akupunktören har både 3 års akupunkturstudier och studier i skolmedicin, från en privat eller statlig medicinsk utbildning i anatomi, fysiologi och patologi – motsvarande 60 högskolepoäng.

Det innebär t.ex. att när du kommer till min klinik i Göteborg, så kan vi hjälpa dig till en snabbare rehabilitering av kroppen efter olika långvariga behandlingar i sjukvården. Akupunkturbehandling är även ofta en del i en IVF behandling. Det händer också att vi hänvisar patienter till sjukvården, ibland behöver de stöd och argument för att själva hitta rätt ingång där.

Vi behandlar inte cancer, epilepsi, diabetes, smittsamma infektionssjukdomar samt barn under 8 år enligt svensk lag.

Sammanfattningsvis ser vi inte frågan om skolmedicin eller alternativmedicin som en fråga om antingen eller. Det viktiga är patienten och dess möjlighet till hälsa och återhämtning. Vi är övertygade att utvecklingen går i den riktningen även i Sverige.

Hur går ett besök hos Jadepoints till?

Kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan eller via SMS för en tidsbokning. Läs gärna under Behandling, Örtmedicin eller Om mig på hemsidan. Det finns också en Blogg med olika tema, både generella och exempelvis om Akupunktur mot migrän.

Första besöket

Vid det första besöket samtalar vi om dina problem och symtom. Det är viktigt att få en helhetsbild av dig, därför ställs frågor om den allmänna hälsan, livsstil och matvanor. Inom akupunktur ger pulsdiagnostik och undersökning av tungan ytterligare viktig information om energibalanser i kroppen och det allmänna hälsotillståndet. Därefter bestäms själva behandlingen, enbart akupunktur eller i kombination med örtmedicin. Det finns naturligtvis tillfälle att svara på dina frågor.

Hur går behandlingen till?

En akupunkturbehandling sker genom att tunna sterila nålar används längst de meridianer där energiflödet behöver stimuleras. Normalt sitter nålarna i under 30 minuter. Behandlingen sker i ett enskilt rum med avslappnande musik som bakgrund. Efter en behandling känner man sig avslappnad och ibland lite trött. Fysisk aktivitet såsom ett besök på gymmet rekommenderas inte samma dag. Syftet med behandlingen är att stärka eller återställa kroppen i balans och därmed öka välbefinnandet och bibehålla en god hälsa.

TCM

Behandlingar

Örtmedicin

Först och främst vill jag tacka er alla, utan Er hade jag inte kunnat driva min klinik i 20 år. Ingen kunde ana att Corona-viruset skulle vända våra liv upp och ner. Frågor är många, vad får jag göra eller inte? Vart får jag gå eller inte?

Syftet med akupunktur och örtmedicin är att återskapa kroppens naturliga energibalans samt att få igång kroppens självläkande förmåga och stärka immunförsvaret.

Det finns risk för att Coronaviruset kommer att finnas kvar en tid framöver. Tillsammans kan vi fortsätta att förbättra vår hälsa och att hålla oss friska. Därför håller jag min klinik öppet, men naturligtvis följa jag både myndigheternas råd och utvecklingen. Kom ihåg att stanna hemma om du är sjuk.

Många kramar

Sophie Zhang Rothmyr

Medlem i Svenska Akupunkturförbundet

Sophie Zhang Rothmyr Medlem i Svenska Akupunkturförbundet