Kinesisk örtmedicin, en viktig del av Traditionell Kinesisk Medicin

Kinesisk örtmedicin kombineras med andra behandlingar för bättre effekt.

Hos oss kan du köpa kinesisk örtmedicin Örtmedicin

Kinesisk Örtmedicin är en viktig del av Traditionell Kinesisk Medicin. Kombinationen av örtmedicin och akupunktur ger ökad effekt av behandlingen. Våra örtmediciner kommer från växtriket. De bygger på klassiska recept som är välkända och väldokumenterade. Ett recept kan innehålla 16-20 olika ingredienser som kokas till ett extrakt. Fördelen med extraktet är att det lätt tas upp av kroppen och ger snabb effekt. Odlingen sker till största delen på Taiwan, och både är kvalitetssäkrad. De Örtkoncentrat som vi använder uppfyller den så kallad GMP standarden (Good Manufacturing Practice) och FDA (Food & Drugs Association) i USA.

Vi säljer även grönt te som har över 3000 år av historia. Grönt te innehåller kraftfulla antioxidanter och näringsämnen som skyddar kroppens celler. De förbättrar matsmältningen, motverkar högt kolesterolvärde, allergi samt infektioner. Svenska studier visar att de förebygger både hjärt- och kärlsjukdomar. Teerna är direktimporterade från Kina vilket innebär att de håller hög kvalitet och är prisvärda.

En av de dominerande traditionella behandlingsmetoderna inom kinesisk medicin

I Kina är örtmedicin den dominerande av de traditionella behandlingsmetoderna. Förutom rena örter används också mineraler och insekter i begreppet. Att behandla sjukdomar med kombinationer har mänskligheten förmodligen gjort så länge det funnits mänskligt liv på planeten. I slutet av Han dynastin, år 196 – 220 nertecknades systematiskt vilken kombination av örter som svarar mot behandling av sjukdomar. Under Song dynastin vidareutvecklades verket som fortfarande är ett av de viktigaste verken om örtmedicin.

Som kuriosa kan nämnas att i dagens Kina behandlas patienter med örtmedicin och skolmedicin sida vid sida. Det är inte antingen eller utan både och, utifrån patientens bästa. Också på närmare håll har örtmedicin traditionellt en starkare ställning än i Sverige, Tyskland är det bästa exemplet.

De örtmediciner vi använder kommer från ett företag i England, råmaterialet kommer från odlingar främst i Taiwan. Dessa örtkoncentrat uppfyller de så kallade GMP standaren, tabletterna tuggas eller sväljs. Eftersom alla patienter och sjukdomar får individuell behandling behöver vi ibland göra egna örtblandningar till patienterna. Råvarorna kommer från samma företag. En patient kan exvis få en örtblandning som löses upp i varmt vatten och dricks innan sänggående.

Vilka sjukdomar kan behandlas med örtmedicin?

Svenska Akupunkturförbundet är för nolltolerans mot jakt och användande av hotade djur och växter, https://akupunkturforbundet.se.
Bland sjukdomar som kan behandlas med örtmedicin enbart eller i kombination med akupunktur märks:

 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Luftvägsinfektioner (Hosta, Förkylning)
 • Ögonsjukdomar
 • Gynekologiska sjukdomar (Mensvärk, PMS, mens upphört)
 • Klimakteriebesvär
 • Urinvägsinfektion
 • Skelett- och muskelvärk
 • Depression (Ångest)
 • Högt blodtryck
 • Sköldkörtel problem
 • Barnlöshet
 • Yrsel
 • Hjärnblödning (stroke)
 • Sömnlöshet
Jadepoints - Kinesisk Örtmedicin