Själva ordet består av Qi som betyder livskraft eller energi. Gong kan översättas med metod eller teknik. I Kina har Qigong en historia på över 2 000 år, det finns många olika varianter exempelvis taoistisk, buddistisk och medicinsk Qigong.

Taoistisk Qigong fokuserar på sinnet medan buddhistisk qigong är mer fysisk med influenser från yoga. Medicinsk Qigong bygger på traditionell kinesisk medicin, syftet är förstärkning och föreningen av tanke och rörelse. För att klassas som medicinsk i Kina krävs bevisade hälsoeffekter i vetenskapliga studier. Västerländska studier indikerar att medicinsk Qigong sänker förhöjt blodtryck och har positiv effekt på upplevd stress och utmattningssymtom.

Vad är Qigong?

Träningsprogram med medicinsk Qigong

Ett träningsprogram med medicinsk Qigong består av långsamma mjuka rörelser och omfattar hela kroppen. Koncentration varvas med avslappning för att bevara och främja hälsan. I kroppen flödar Qi och blod, målet är att öka genomströmningen och därigenom aktivera kroppens självläkande kraft. Qi och tanken följer de fysiska rörelserna, aktiverar leder, senor, muskelgrupper och meridianer i alla kroppsdelar, längst med meridianerna finns kroppens akupunkturpunkter.

Träningsprogrammet brukar vara mellan 30 och 60 minuter och består av avslappning, djupandning för att bli av med negativ energi, krav och spänningar och ersätta dessa med en ström av ny Qi – livsenergi. Koncentrationen är inåt, glöm omgivningen, glöm dig själv. Principen är – Stå som ett furuträd, – Rör dig som ett moln.

Efter övningarna görs en insamling av Qi, det är som att skörda och att koncentrera kraften till Dantianområdet för att på så sätt förlänga livet. Dantian finns ca 5 cm under naveln och är ett energiförråd. Insamlingen sker genom att händerna läggs mot Dantian för att fylla det med livsenergi. Med stängda ögon ser du inte utåt utan inåt. Ett annat namn är livets källa, punkten är förbunden med mannens och kvinnans fortplantningsförmåga. Det är också en akupunkturpunkt, Qihai (havet av Qi) på Ren meridianen. Avslutningsvis sker en självmassage av Dantian området. Syftet är att bli av med negativ energi och att tillföra ny energi. Detta handlar ytterst om Yin och Yang.

Avslutningsvis finns några regler när man inte skall utöva Qigong, tillfällen då balansen i vår livsenergi kan påverkas negativt, exempelvis vid psykisk sjukdom som schizofreni eller maniska tillstånd. Kvinnor bör undvika Qigong vid gravitet och till 3 månader efter förlossning. Regler om Fengshui rekommenderar inte Qigong vid kyrkogårdar, soptippar eller nära toaletter.