De flesta känner säkert till symbolen men kanske inte dess ursprung. Men vi börjar med namnet, det finns flera varianter på svenska, jin och jang, jing och jang. Som jag ser det är Yin och Yang det mest korrekta.

Som mycket från Kina börjar det flera tusen år innan Kristi födelse. Man började studera solens rörelser. Den går alltid upp i Öster och ner i Väster, den kortaste skuggan finns i Söder och den längsta i Norr. Solens rörelse visar sig på en kulle genom att ena sidan ligger i ljus och den andra i skugga, i mörker.

Regelbundenheten visade sig också i årstidernas växlingar, den kortaste solskuggan är vid sommar solstånd, och det längste blir vid vinter solstånd, mitt i mellan har vi vårdags- och höstdagjämningen. På årets mörkaste dag, har redan ljuset börja komma och motsatt när det är som ljusast har mörkret redan börjat komma. Tecknets mörka sida Yin och dess ljusa är Yang, deras vänstersida symboliserar en hög kulle. Deras högersida symboliserar månen och solen.

symbolen yin och yang

Vad står Yin och Yang för?

Yin står för MÖRKRET, MÅNEN, JORDEN, VINTER, KYLAN.
Yang står för LJUSET, SOLEN, HIMELN, SOMMAREN, VÄRMEN.

Principen är att inget är absolut Yin eller Yang, de är två aspekter av samma helhet. I Yin finns ett frö till Yang och i Yang ett frö till Yin. Yin förvandlas till Yang, och Yang förvandlas till Yin. Inget är konstant, allt lyder under ständig förändring.

Det ligger ingen värdering i Yin och Yang, där något är bättre än det andra. Yin och Yang är inte två skilda fenomen, utan två aspekter av samma energi. För att kunna beskriva något måste man ha något att jämföra med, ex. ljus kan inte existera utan mörker, kyla inte utan värme.

Yin och Yang är varandras motsatts, vilket är relativt men inte absolut. Ingenting kan vara enbart Yin eller enbart Yang, allt är i förändring. Yin kan upplevas som negativt, men både världen och människor skulle snabbt brännas ut om bara Yang existerade.

Det manliga Yang står för aktivitet, kreativitet, konstnärlighet och en helhetssyn. Yin det kvinnliga för logiskt tänkande sinne för detaljer. Uppdelningen syftar också på våra hjärnhalvor, och uppenbart behöver vi en hel hjärna.

Ur Yin skapas Yang och ur Yang skapas Yin. Exempelvis behöver vi sömn och återhämtning vilket skapas av Yin för är en förutsättning för energi till vardagen, Yang. Målet är en ständig balans.

Men vad kan man göra för att få ett liv i balans efter principerna om Yin och Yang? Får många består en dag av för mycket Yang relaterade aktiviteter, det skall joggas, gympas, simmas, styrketränas och spela paddel. I lagom mängd säkert nyttigt men det måste balanseras med Yin aktiviteter som meditation, yoga, tai chi, lyssna på musik och qigong. Ett annan Yin aktivitet är den klassiska svenska fikan eller promenaden på lunchen.

Den största källan till Yin påfyllning är god sömn som får kroppen i balans.

Vad är Yin och Yang?