Sophie Zhang Rothmyr

18 år sedan startade jag Jadepoints, klinik för Traditionell Kinesisk Medicin i Västra Frölunda, Göteborg.

När jag växte upp i Shanghai på 1970 talet besökte jag ofta min mormor. I hennes hem fanns många stora urnor, en som innehöll godis till oss barn. Men jag var mer nyfiken på vad som fanns i de andra urnorna. Långt senare berättade min mamma att det var örter och att familjen drivit klinik för traditionell kinesisk medicin fram till 1940-talet.

Min släkt har alltid varit engagerad inom kinesisk medicin. Min morbror förde traditionen vidare och var läkare inom Traditionell Kinesisk Medicin hela sitt liv. På den tiden fanns inte samma möjligheter för kvinnor att studera medicin, så min mor kunde inte välja samma bana men skaffade sig stort kunskap om örtmediciner och det som i väst kallas för ”functional food”.

Mitt intresse för kinesisk medicin har jag haft så länge jag kan minnas.

Själv valde jag dock en annan yrkesväg, jag studerade engelska och ekonomi på Shanghai Universitet, och sedan vidare till civilekonom på Handelshögskolan i Göteborg.

Mitt intresse för akupunktur och traditionell kinesisk medicin låg hela tiden latent. Senare i samband med en längre utlandsvistelse fick jag tid och möjlighet att utbilda mig inom området. Jag valde att först studera akupunktur vid Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, och därefter i skolmedicin för alternativ medicinare vid Naturmedicinska Fackskolan.

Avslutningsvis en utbildning under 3 år vid Jian Shi Skolan i Göteborg.

Jadepoints - Sophie Zhang Rothmyr

Jadepoints

Sedan 18 år driver jag min klinik, Jadepoints, inom traditionell kinesisk medicin i Västra Frölunda i sydvästra Göteborg. Jag har valt namnet med tanke på jadestenens vackra gröna lyster, för mig står färgen för hälsa och naturlighet. Jade är starkt symboliskt i Kina och står för passion, skönhet, visdom, ärlighet och inte minst för välbefinnande.

Grön Jade - Hälsosymbol - Jadepoints

Jag är medlem i Svenska Akupunkturförbundet, och också utbildad Qigong instruktör enligt Biyun metoden under Qigong mästare Fan Xiulan.

Sophie Zhang Rothmyr Medlem i Svenska Akupunkturförbundet