Meridianer är en grundsten inom den traditionella kinesiska läkekonsten. Genom dessa strömmar Qi genom kroppen. Qi är i sig livsenergi eller rörelsekraften som ständigt cirkulerar i kroppen för att hålla den i balans. 
För många tusen år sedan upptäckte man i Kina ett slags nätverk av energi i kroppen, meridianer eller så kallade Mai.

Vad är Meridianer?

De är inte samma sak som nervbanor eller blodådror, utan har ett djupare förlopp mellan hud och muskler. Dessa knyter ihop de 12 inre organen, de kan inte ses med ögat men man kan ana det när blockeringar uppkommer. Tanken är alltså att kroppens organ inte är enskilda öar, utan att organen hänger ihop och påverkar varandra enligt klarlagda mönster. Varje organ har sin egen meridian, det finns 6 Yin och 6 Yang samt ytterligare 8 extraordinära.

Meridianernas uppgift är att se till att Qi flödet cirkulerar i sina banor och inte utanför dessa. Sjukliga tillstånd visar sig genom symtom och tecken via just meridianerna. Akupunktur ges på definierade punkter, dessa ligger utmed kroppens meridianer. När akupunktörens ställt diagnosen efter samtal med patienten sätts akupunktur in på de punkter där flödet av Qi är stört eller blockerat. Målet är att återställa kroppens balans genom att frigöra kroppens förmåga till självläkning. Öronakupunktur är en dock en speciell form av akupunktur.

Meridianer

De tolv huvudmeridianerna finns symmetriskt och bilateralt på kroppens högra respektive vänstra sida. Yin respektive Yang meridianer kompletterar varandra när det gäller riktningen. Meridianerna för Yin finns på överkroppen med ett flöde neråt medan dessa för Yang har ett uppåtgående flöde. Underkroppens Yin meridianerna flödar uppåt och nedåt för Yang.

Dessa tolv meridianer har egna akupunkturpunkter, detta gäller också för meridianerna Ren Mai och Du Mai. Dessa båda utgår från kroppens mellangård och stiger uppåt via framsidan respektive kroppens baksida, upp mot huvudet.

Olika besvär och sjukdomstillstånd kopplande till kroppens huvudmeridianer:

 • Lungorna: allergier, bihåleinflammation, hudbesvär, ofta förkyld, blek i ansikte
 • Tjocktarmen: huvudvärk, muntorrhet, förstoppning
 • Magen: ont i halsen, matsmältningsbesvär, trötthet, small kroppen
 • Mjälten: Svullen magen, kräks ofta, lös avföring, svullen och värk i lederna
 • Hjärtat: tungt i bröstområdet, andfådd, irritation, ojämna hjärtslag
 • Tunntarmen: försämrad hörsel, torr och mörk nyas i huden
 • Urinblåsan: känslig för kylan, ont i nacken, skuldra, och ryggrad, åderbråck, kissa ofta och mycket
 • Njurarna: kalla händerna och fötter, ont i rygg och leder, kissar för lite eller för mycket
 • Hjärtsäcken: sömnproblem med mycket drömmar och många avbrott, glömsk, högt blodtryck, hjärtkärls besvär, andfådd
 • Trippelvärmararen: lätt att bli arg, svullen i ansikte, oregelbunden mens, tungt i huvud, beskt smak i munnen, sömnlös
 • Gallblåsan: yrsel och huvudvärk, oregelbunden mens, tung i kroppen, klimakteriebesvär
 • Levern: torr och besk smak i munnen, yrsel, ostabilt blodtryck, depression, lätt att bli arg, mensrubbning, gul nyas i huden.

Meridian