Pollenallergi börjar tidigt på våren med överkänslighet mot exempelvis hassel och fortsätter sedan med andra träd, gräs och gråbo under högsommaren. I Sverige uppskattar man att närmare tre miljoner människor har olika former av pollenallergier.

Vad säger kinesisk medicin om pollenallergi?

Pollenallergi symptom

Vanliga symptom varierar från astmatiska besvär, hosta och retningar i luftrören, huvudvärk, klåda i hals och gom, nysningar, nästäppa, rinnande/ svidande/kliande ögon, och till trötthet.

Vid pollenallergi överreagerar det egna immunsystemet när du utsätts för proteinerna som finns i pollen, kroppen bildar då allergiantikroppar och utvecklar en känslighet. Många allergiker uppfattar det som om de är under attack och får en akut reaktion när pollen exploderar i luft. För en del av mina patienter, som är uppväxta i länder utan samma årstidsväxlingar som vi har är pollenallergi något helt nytt som man inte besvärats av tidigare.

Allergi orsakas av en inflammatorisk störning i de övre luftvägarna, näsan och halsen och till och med andningsproblem. När vi via andningsvägarna, huden eller magen utsätts för något som kroppen upplever som skadligt, frigör mastcellerna histaminer som skapar en inflammationsprocess med syfte att skydda kroppen. Resultatet blir en överproduktion av fukt och slem.

Kroppens allmänna motståndskraft mot pollenexplosionen är viktigt för hur man påverkas och det handlar om vårt allmäntillstånd. Men det är bara en del av orsakerna, faktorer som ärftlighet, svaghet i kroppen p.g.a. utmattning eller upprepade infektioner i luftvägarna har också en negativ inverkan. Ytterligare faktorer är felaktig kost, överansträngning, känslomässig stress och naturliga åldersförändringar som menopaus.

Kinesisk medicin mot pollenallergi

Enligt traditionell kinesisk medicin styr lungmeridian andningsvägarna och näsan och mjältensmeridian kroppsvätskor som fukt och slem. När energier i dessa meridianer försvagas försämras kroppens motståndskraft och som ett resultat uppstår besvär allergier.

Genom att stimulera kroppens antiinflammations punkter med akupunktur och de punkter som stärker kroppens försvarsenergier kan allergisymptomen minska och till och med försvinna. Behandlingen kan kombineras med örtmedicin.

Kost är en del av traditionell kinesisk medicin, kalla mat och dryck skadar mjältens energi och skall undvikas. Det samma gäller mejeriprodukter, dessa skapar fukt och slem som kroppen inte klarar av att spola bort. Undvik också staka kryddor som torkar ut lungornas energi.