Infertilitet eller ofrivillig barnlöshet är ett växande problem och man uppskattar att 15-20% av par i fertila ålder drabbas. Definitionen är att kvinnan inte blir gravid efter ca 12 månaders oskyddade regelbundna samlag. Traditionellt har man menat att orsaken ligger hos kvinnan, men verkligheten är att mannen ofta kan vara ”orsaken” till ofrivillig barnlöshet.

Enligt den västländska medicinen kan kvinnans ålder, oregelbunden mens med avvikande ägglossning, hormonella störningar, PCOS, försämrade äggledare, kraftig över- eller undervikt vara de vanliga orsakerna för infertilitet hos kvinnan. Medan orsaker hos män är främst vara dåliga spermiekvaliteten, defekta testiklar, låg spermiekvantiteten mm.

Nedan ser ni hur den kinesiska medicinen ser på orsaker grundat av min erfarenhet från snart 20 år på Jadepoints. Tyvärr finns ingen quick fix inom den kinesiska medicinen, behandlingen syftar generellt till att lösa upp stagnation och frigöra kroppens energiflöde. Behandlingen är en kombination av akupunktur, örtmedicin samt kostråd. De senare kan innebära en livsstilsförändring.

Kinesisk mat

Kvinnans problem:

Långvarig undervikt

Det kan leda till brist i blodets energi, tomhet i njures yin energi, alldeles för lite mensblod, hettan i livmodern. Vi måste stärka njurens och levers meridianer, ge njurarna essensvätska, inta mycket näring via långkok av kyckling eller kött, äta mycket rotfrukt och använda varma kryddor.

Långvarig övervikt

Kroppen samlar för mycket slem, näring kan inte transporteras till njurarna och livmodern, vilka blir ”översvämmade”. Vi måste dränera slem, stärka Qi, avstå från skräpmat och dra ner på socker och fett.

Iskyla i kroppens innersta cirkeln

Det finns kyla i hela kroppen ända ner till njurarna och livmodern även händer och fötter är kalla och känns som is. Vi måste smälta den inre ispelaren, värma njurarna och livmodern, använda kryddor till maten, som t ex färsk ingefära och kanel mm.

Extrem tomhet i njurens yang energi

Detta kan orsakas av långvarig trötthet och försvagar den så kallade bältes meridian. Denna går som ett bälte runt midjan och har som uppgift att stärka upp kroppen. När denna meridian är svag hålls inte kroppens energi på rätt plats och ett foster ”hålls” inte kvar i livmodern.

Behandlingen koncentreras främst på Ren och Du meridianer, Ren meridianen går igenom kroppens framsida, medan Du meridianen finns på kroppens baksida. Tillsammans bildar de den en effektiv cirkel av energi. Hon kan inta mycket långkok av kyckling eller kött soppor, mycket rotfrukt, varma kryddor.

Nedstämdhet eller depression

Detta kommer från stagnation i leverns meridian vilken påverkar Ren meridianen. Denna finns på kroppens framsida och går ända ner till anus och kan blockera bältes meridian och därmed orsaka en lock down av livmodern.

Vi måst ta bort blockering i levers meridian och befriar bältes meridian som låser upp livmodern.

Mannens problem:

Slemhetta i nedre Jiao

Nedre Jiao är den nedre buken och slemhettan orsakas av osund mat med hög halt av socker och fett. Detta leder svaghet i mjälten, denna kan då inte transportera bort slem i kropp och för mycket slem kan ge hettan i nedre buken. Symtom är torr och besk smak i munnen, gul urin, svullnad magen, vilket också kan tyda på mycket ”slem” i testiklarna.

Behandlingen syftar till att minska hettan, och dränera bort slem. Även här är maten viktig och starka kryddor, friterad och fet mat skall minimeras.

Tomhet i njurens yang energi

Antingen är detta medfött eller så har för mycket av njurens yang energi förbrukats. Symtom är kroppströtthet, överkänslighet mot kyla, kroppsömhet, vit urin och diarré.

Behandlingen syftar att värma och stärker njures yang energi. Han kan inta mycket långkok av kyckling eller kött soppor, mycket rotfrukt, varma kryddor.

Tomhet i njures yin energi

Här är symtomen tomhetshetta, svettningar, lättirriterad, tinnitus vilket ger dåliga sperma kvalitet. Behandlingen syftar till att stärka njurens yin energi.

Låg QI och tomhet i blodet generellt

Antingen är detta medfött eller orsakat av långvarig sjukdom som resulterat i en trött och svag kropp. Andra symtom är trötthet, blekt ansikte, koncentrationssvårigheter och dålig sömn. Blockering av blodets energi ger svullnad eller ömhet i den nedre buken och ömma testiklar.

Behandlingen syftar till att frigöra stagnation för att stärka meridianerna och blodets cirkulation. Även här är maten mycket viktig och långkok av kyckling eller kött med varma kryddor stärker både blod och Qi i hela kroppen.